Προώθηση ιστοσελίδων

κατασκευή ιστοσελίδας

Η δημιουργία ενός όμορφου, καλοσχεδιασμένου και λειτουργικού web site είναι μόνο η αρχή και σίγουρα δεν είναι αρκετή για να εξασφαλίσει επισκέψεις νέων πελατών.

Απαιτούνται πολυσύνθετες τεχνικές για την γνωστοποίηση του web site στο ευρύ καταναλωτικό κοινό και το "κέντρισμα" του ενδιαφέροντός του.

Οι τεχνικές αυτές περιγράφονται με τον όρο «προώθηση ιστοσελίδων», εφαρμόζονται από την NetDevelop και είναι οι εξής:

 

  Search Engine Optimization: βελτιστοποίηση κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης.

 

  Email marketing: αποστολή στοχευμένων emails σε υποψήφιους πελάτες

 

  Διαφήμιση στο Internet: εντυπωσιακά banners , pay per click ,ανταλλαγή domain names

 

  Συμμετοχή σε διαδικτυακές κοινότητες: Facebook, διαφημιστικά videos στο YouTube

 

   

   

  Search Engine Optimization (SEO)

  Η υπηρεσία «Βελτιστοποίηση κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης» (SEO - Search Engine Optimization) είναι μια σειρά από ενέργειες που έχουν σαν στόχο την καλύτερη κατάταξη στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, ακολουθώντας πάντα τους κανόνες που θέτουν αυτές κατά καιρούς.

  Πρόκειται για μια συνεχή και χρονοβόρα διαδικασία που αποφέρει όμως σημαντική βελτίωση στην επισκεψιμότητα και στην αναγνωσιμότητα ενός δικτυακού τόπου. Η ανάλυση και ο σχεδιασμός κάθε δικτυακού τόπου γίνεται με τρόπο που να ικανοποιεί αισθητικά τον κάθε αναγνώστη ενώ παράλληλα ενσωματώνονται έντεχνα όλες εκείνες οι προϋποθέσεις για υψηλή κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης.

  Σημαντικές είναι η κατευθύνσεις που ορίζει η ιδιοκτήτρια εταιρία όσον αφορά στο αγοραστικό κοινό, στις τάσεις και στον ανταγωνισμό. Αν δεν έχει προηγηθεί έρευνα αγοράς, αυτό είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου από την εταιρία μας και αποτελεί ανεξάρτητη υπηρεσία.

   

  Email marketing

  Με τον όρο «email marketing» περιγράφονται ένα σύνολο ενεργειών που σκοπό έχουν να πληροφορήσουν μαζικά ένα επιλεγμένο κοινό, ανοίγοντας έτσι νέες επαφές και επιτυγχάνοντας νέες συνεργασίες. Αναλαμβάνουμε να φέρουμε την επιχείρηση σας πιο κοντά σε χιλιάδες πιθανούς πελάτες ή συνεργάτες σας. Πιο αναλυτικά στην υπηρεσία email marketing περιλαμβάνονται:
   

  1.  Η μελέτη προώθησης που έχει σαν στόχο να καταγράψει τους στόχους της επιχείρησης, να σχεδιάσει έξυπνους τρόπους διαφήμισης και να αποτυπώσει το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που θα ακολουθήσουν. Σε κάθε περίπτωση ο τρόπος προσέγγισης του κοινού θα είναι σύμφωνος με τις ισχύουσες Κοινοτικές οδηγίες και την Ελληνική νομοθεσία (anti-spam act).

  2.  Η συλλογή και κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων με ειδικά φίλτρα, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις του εντολέα. Οι ενέργειες αυτές απαιτούν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα καθώς εξαρτώνται πάντα από το αντικείμενο των εταιριών που συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα.

  Ουσιαστικά μοιράζουμε για εσάς την «ηλεκτρονική κάρτα» σας, φέρνοντας κόσμο μπροστά στην «ηλεκτρονική βιτρίνα» της επιχείρησης σας. Αυτό τελικά αυξάνει την πιθανότητα της πώλησης!